แผงโซล่าร์เซลล์ระดับ Tier 1 ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

2023-09-08

แผงโซล่าร์เซลล์ระดับ Tier 1 ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

เพราะทุก “การลงทุน” ย่อมต้องการผลตอบแทนที่คุ้มค่า สำหรับผู้ประกอบการแล้วการเลือกลงทุนจากการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้า หรือ ระบบโซล่าร์เซลล์ นอกจากจะช่วยโลกรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแล้ว ยังสามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานและสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาวอีกด้วย แต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าแผงโซล่าร์เซลล์ ที่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดนั้น ลักษณะแบบใด ของบริษัทใด มีคุณภาพดี และคุ้มค่าแก่การลงทุน?

ด้วยเหตุนี้ บลูมเบิร์ก (Bloomberg ) บริษัทผู้ให้บริการด้านข้อมูล วิเคราะห์ทางด้านการเงินการลงทุนจึงได้จัดอันดับแผงโซล่าร์เซลล์ ของแต่ละบริษัทเอาไว้เป็น 3 อันดับ ได้แก่ Tier 1, Tier 2 และ Tier 3* เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนด้านโครงการโซล่าร์เซลล์โดยใช้ข้อมูลหลายด้านในการประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักลงทุน นักการเงิน หรือผู้ที่จะไปปล่อยกู้แก่นักลงทุน เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

แผงโซล่าร์เซลล์ระดับ Tier 1 ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

บลูมเบิร์กได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดอันดับแผงโซล่าร์เซลล์ เซลล์ระดับ Tier 1 เอาไว้ ซึ่งอิงจากข้อมูลหลายด้านประกอบกัน โดยผู้ผลิตแผงโซล่าร์เซลล์ ใน Tier 1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. บริษัทผู้ผลิตแผงโซล่าร์เซลล์ จะต้องควบคุมดูแลการผลิตเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการผลิตแผ่นซิลิกอนจนถึงการประกอบแผงโซล่าร์เซลล์ ซึ่งทำให้สามารถควบคุมคุณภาพได้ทั้งหมด เพราะถ้าหากสั่งชิ้นส่วนจากผู้ผลิตรายอื่นจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ของ Tier 1

2. บริษัทผู้ผลิตแผงโซล่าร์เซลล์ จะต้องลงทุนทำวิจัยและพัฒนาแผงโซล่าร์เซลล์รวมทั้งกระบวนการผลิตอย่างเต็มที่ เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพที่ดีขึ้นเสมอ

3. บริษัทผู้ผลิตแผงโซล่าร์เซลล์ ต้องมีการใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติขั้นสูงในการผลิต ซึ่งสิ่งนี้จะสร้างมาตรฐานคุณภาพและความสม่ำเสมอให้แก่สินค้าที่ผลิตขึ้นมา

4. บริษัทผู้ผลิตแผงโซล่าร์เซลล์ ต้องมีประสบการณ์ในการผลิตมากกว่า 5 ปี เพราะนั่นหมายความว่าบริษัทนั้นๆ มี ความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และความมั่นคงในด้านธุรกิจการผลิตแผงโซล่าร์เซลล์

ทำไมต้องใช้แผงโซล่าร์เซลล์ Tier 1

การจัดอันดับแผงโซล่าร์เซลล์ ตามมาตรฐาน Tier 1 โดยบลูมเบิร์กนั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ทำให้ยอดการสั่งซื้อแผงโซล่าร์เซลล์ จากบริษัทผู้ผลิตแบบ Tier 1 นั่นสูงที่สุด ทั้งนี้เพราะผู้ลงทุนจะสามารถมั่นใจได้ว่านอกเหนือจากประสิทธิภาพตามกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานแล้ว หากอนาคตเกิดปัญหากับแผงโซล่าร์เซลล์ ในระยะยาวจะยังมีผู้ผลิตที่ที่คอยดูแลและบำรุงรักษาให้ตลอดอายุที่รับประกันอย่างแน่นอน นอกจากนี้ โครงการใดหรือบริษัทใดเลือกใช้แผงโซล่าร์เซลล์แบบ Tier1 มีโอกาสได้รับการอนุมัติเงินกู้ได้ง่ายกว่าแผงมาตรฐานอื่นอีกด้วย

หมายเหตุ* แผงโซล่าร์เซลล์ ระดับ Tier 1 คือแผงที่ผลิตจากบริษัทที่น่าเชื่อถือที่สุด แผงโซล่าร์เซลล์ ระดับ Tier 2 คือแผงที่ผลิตจากบริษัทที่น่าเชื่อรองลงมา และแผงโซล่าร์เซลล์ ระดับ Tier 3 คือแผงที่ผลิตจากบริษัทที่ไม่น่าไว้วางใจและมีความเสี่ยงสูง โดยคุณภาพแผงโซล่าร์เซลล์ อาจไม่ได้มาตรฐาน หรือบริษัทผู้ผลิตหรือติดตั้งอาจล้มละลายไปก่อนครบระยะรับประกัน

ที่มาของข้อมูล
https://about.bnef.com/
https://review.solar/latest-tier-1-solar-panels-list-2020/
https://support.solarquotes.com.au/hc/en-us/articles/115000931134-What-is-a-Tier-1-Solar-Panel-

สนใจติดโซล่าเซลล์ บ้าน, ติดตั้งโซล่าเซลล์ โรงงาน

บทความน่าสนใจ

บริการหลังการขาย

Performance

Preventive Maintenance

DC-AC Check

Inverter-Monitoring

Solar Cleaning

บริการของเรา

ออกแบบและให้คำปรึกษา

การวางแผนติดตั้ง

ประสานงานทางกฎหมายและภาครัฐ

ดูแลหลังการขาย

เกี่ยวกับเรา

บริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์

จำหน่าย EV Charger

ติดตั้งและออกแบบด้วยวิศวกรไฟฟ้า

ทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์

พร้อมบริการหลังการขาย

© All rights reserved.

ขอใบเสนอราคา

เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ

Close Modal