ระบบโซล่าร์เซลล์ มี 2 ส่วนประกอบหลักที่สำคัญ คือ ตัวแผงโซล่าร์เซลล์ ที่ทำหน้าที่รับแสงอาทิตย์มาสร้างไฟฟ้ากระแสตรง และอินเวอร์เตอร์ที่ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซล่าร์เซลล์ ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อให้ใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้

1. แผงโซล่าร์เซลล์ มีหลายประเภท ซึ่งประเภทที่นิยมกัน
คือ แบบใช้สารกึ่งตัวนำซิลิคอน (Silicon Semiconductor) และในที่นี้ยังแยกย่อยออกเป็น อีก 3 ชนิดด้วยกัน ตามความบริสุทธิ์ของซิลิคอนที่ใช้สร้างแผง ได้แก่

1.1 ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells) ทำมาจากซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูง จึงได้โซล่าร์เซลล์ สีเข้มที่มีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับชนิดอื่น สามารถแปลงไฟฟ้าได้มากถึง 15-20% และยังคงทำงานได้ดีแม้อยู่ในสภาวะแสงน้อย โดยหากมีการดูแลตรวจรักษาอย่างถูกต้อง โซล่าร์เซลล์ประเภทนี้จะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยมากกว่า 25 ปี ทั้งนี้ ด้วยคุณภาพที่ได้ก็แลกมาด้วยราคาแผงที่แพงที่สุด

1.2 ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells) หรือมัลติ-คริสตัลไลน์ (Multi-crystalline, mc-Si) ผลิตจากซิลิคอนเหลว มีซิลิคอนน้อยกว่าชนิดโมโนคริสตัลไลน์ จึงเป็นโซล่าร์เซลล์ ที่สีออกไปทางน้ำเงิน มีราคาถูกกว่าและประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้ามีค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับแผงชนิดโมโนคริสตัลไลน์ โดยประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 13-16%

1.3 ชนิด ฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cells) สร้างกระแสไฟฟ้าจากสารที่มีคุณสมบัติในการแปลงแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้ามาฉาบซ้อนกันหลายชั้น มีหลายชื่อเรียกต่างกันไปตามประเภทของสารที่เอามาฉาบ อาทิ อะมอร์ฟัส (Amorphous Silicon) แผงโซล่าร์เซลล์ ชนิดนี้มีราคาถูกที่สุด แต่ก็มีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 7-13% เท่านั้น

จากข้อมูลข้างต้นนี้ แผงโซล่าร์เซลล์ ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ เป็นชนิดที่ได้รับความนิยมที่สุด ทั้งในอุตสาหกรรมและครัวเรือน เพราะแม้จะมีราคาสูงแต่มีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานคุ้มค่าต่อราคามากที่สุด

2. อินเวอร์เตอร์ มี 2 แบบ แบ่งตามระบบการผลิตไฟฟ้า

2.1 ระบบสแตนโลน (Stand-Alone) คือ ระบบที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าร์เซลล์ เท่านั้น โดยมีแบตเตอรี่เพื่อเก็บกักพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ไว้ใช้ตอนกลางคืน

2.2 ระบบออนกริต (On-grid) ระบบซึ่งทำงานร่วมกับไฟฟ้าจากกฟผ. โดยสามารถสลับการใช้ไฟฟ้าไปมาระหว่างไฟฟ้าจากกฟผ. และไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ของเรา โดยจะใช้พลังงานจากโซล่าร์เซลล์ ต่อเมื่อแผงโซล่าร์เซลล์ สร้างปริมาณไฟฟ้าได้มากพอเท่านั้น เพื่อช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าจากกฟผ. โซล่าร์เซลล์ ระบบออนกริตเป็นที่นิยมมากกว่าในปัจจุบัน เนื่องจากไม่ต้องกังวลว่าไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่จะไม่เพียงพอ หรือในช่วงกลางวันที่ฝนฟ้าไม่เป็นใจหรือมีปัจจัยแทรกแซงอื่น ๆ  ที่ทำให้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ได้ตามความต้องการ

หากต้องการจะติดตั้งโซล่าร์เซลล์แล้ว อย่าลืมคำนึงถึงปัจจัยเรื่องสถานที่ ทิศทาง ตำแหน่ง ไปจนถึงโครงสร้างอาคารก่อน หรือทางที่ดีควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้บริการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ โดยเฉพาะ เพื่อให้เราใช้โซล่าร์เซลล์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบดูแลระบบโซล่าร์เซลล์ ได้อย่างเหมาะสม ให้เกิดความคุ้มค่าและยั่งยืนสูงสุดนั่นเอง

ที่มาของข้อมูล
https://www.banpunext.co.th/articles

สนใจติดโซล่าเซลล์ บ้าน, ติดตั้งโซล่าเซลล์ โรงงาน

บทความน่าสนใจ

บริการหลังการขาย

Performance

Preventive Maintenance

DC-AC Check

Inverter-Monitoring

Solar Cleaning

บริการของเรา

ออกแบบและให้คำปรึกษา

การวางแผนติดตั้ง

ประสานงานทางกฎหมายและภาครัฐ

ดูแลหลังการขาย

เกี่ยวกับเรา

บริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์

จำหน่าย EV Charger

ติดตั้งและออกแบบด้วยวิศวกรไฟฟ้า

ทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์

พร้อมบริการหลังการขาย

© All rights reserved.

ขอใบเสนอราคา

เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ

Close Modal