ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น รถยนต์ไฟฟ้า (EV) กำลังเปลี่ยนแปลงวิถีการขนส่งของเราอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนจากรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมัน ไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำลายโลก แต่ยังให้ความรู้สึกในการขับขี่ที่แตกต่างออกไป

รถยนต์ไฟฟ้า EV คืออะไร ?

รถ EV มีชื่อเรียกแบบเต็มๆ ว่า Electric Vehicle แปลได้อย่างตรงตัวว่ารถไฟฟ้า ค่ายรถยนต์หลายค่ายไม่ว่าจะค่ายเล็กหรือค่ายใหญ่ต่างก็เริ่มปรับตัวจากการใช้เครื่องยนต์ดีเซล หรือเครื่องยนต์เบนซินเพียงอย่างเดียว มาพัฒนาเครื่องยนต์ และแบตเตอรี่ไฟฟ้าให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แม้ว่าจะยังมีการผลิตเครื่องยนต์ดีเซล และเบนซินอยู่ แต่ทิศทางของรถ EV ก็เติบโตมากขึ้นเช่นกัน

EV ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากความยืดหยุ่นในการทำงานของมัน ไม่เพียงแต่เป็นทางเลือกที่สีเขียวที่มีส่วนช่วยลดการเปลืองพลังงานและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรถยนต์นำเสนอนวัตกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ การใช้งานด้วยพลังงานทดแทน หรือระบบการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง

รถยนต์ไฟฟ้า EV คืออะไร ?

ข้อดีของรถ EV ได้แก่

1. ค่าใช้จ่ายในการประจุไฟต่ำกว่าค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
2. ไม่มีการปล่อยมลพิษ สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. การบำรุงรักษาง่าย ชิ้นส่วนน้อยกว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน
4. มอเตอร์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูง ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่า

ข้อเสียของรถ EV ได้แก่

1. ราคาแพงกว่ารถยนต์ทั่วไป
2. ระยะทางต่อการประจุไฟค่อนข้างจํากัด เฉลี่ย 200-300 กิโลเมตร
3. ใช้เวลานานในการประจุไฟเต็ม
4. สถานีประจุไฟยังมีไม่เพียงพอ

จะเห็นได้ว่ารถ EV กําลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากข้อดีด้านการลดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม แม้ว่าจะมีราคาแพงและข้อจํากัดบางอย่าง แต่เทคโนโลยีรถ EV กําลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว คาดว่าในอนาคตอันใกล้รถ EV จะมาแทนที่รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน

ในยุคที่เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า (EV) กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั่วโลกให้ความสำคัญกับ EV Charger หรือ ที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ก็กลับมาเป็นจุดโฟกัสที่สำคัญในการสนับสนุนสถานการณ์การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันและอนาคต

การติดตั้ง EV Charger ในท้องถิ่นและการเดินทาง

การติดตั้ง EV Charger ในท้องถิ่นและการเดินทาง

EVCharger มีการขยายตัวทั้งในท้องถิ่นและบนเส้นทางการเดินทางการติดตั้ง Charger ในท้องถิ่น เช่นที่จอดรถสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า และที่อยู่อาศัย การติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger) ช่วยเพิ่มความสะดวกในการชาร์จสำหรับผู้ใช้รถที่ต้องการใช้งานระหว่างกลางวันในขณะเดียวกัน เครื่องชาร์จรถไฟฟ้า ที่ติดตั้งบนเส้นทางการเดินทางยังช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย

การพัฒนาทางเทคโนโลยีของ EV Charger

มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องการความเร็วและความสะดวกสบายในการชาร์จ บาง Charger มีความสามารถในการชาร์จได้เร็วถึงระดับสูงที่สุด ทำให้ผู้ใช้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ในเวลาที่สั้นๆ และสามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อควรรู้ก่อนติดตั้ง EV Charger

1. ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า      
การเลือกขนาดไฟของ Charger นั้นควรเลือกให้เหมาะสมกับขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าบ้าน เพื่อป้องกันกำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอ ซึ่งอาจทำให้ไฟตกได้ โดยปกติมิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพักอาศัยทั่วไป จะมีมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 Phase แต่หากต้องการติดตั้ง EV Charger แนะนำให้เปลี่ยนเป็นมิเตอร์ ขนาด 3 Phase เพราะกำลังไฟฟ้ามีมากกว่าไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าตก และสามารถติดตั้ง EV Charger ที่ชาร์จได้เร็วกว่าได้

2. เช็คตำแหน่งชาร์จ    
ก่อนติดตั้ง EVCharger ควรเช็คตำแหน่งที่มีระยะห่างอย่างเหมาะสมกับความยาวของCharger ความยาวของสายชาร์จส่วนใหญ่นั้นมีความยาวไม่เกิน 5 เมตร และควรอยู่ในร่ม ไม่โดนแดดและฝนเพื่อไม่ให้เกิดโอกาสสายชาร์จเสียหาย และคุณภาพการใช้งานลดลง

3. ตรวจสอบ On Board Charger    
อุปกรณ์นี้ติดตั้งอยู่ภายในแบตเตอรี่ของรถ EV ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าสลับเป็นกระแสไฟฟ้าตรง โดยขนาดของ On Board Charger ขึ้นอยู่กับรุ่นของรถ และผู้ผลิต ซึ่งมีผลต่อระยะเวลาการชาร์จไฟของรถ EV เนื่องจากขนาดของ On Board Charger จำกัดปริมาณของกระแสไฟไม่ให้เกินค่าสูงสุดของสายชาร์จ
**กำลังไฟจึงควรมีค่าใกล้เคียงกับ on board charger

4. ตรวจสอบประเภทของปลั๊กรถยนต์ไฟฟ้า  
คุณจำเป็นต้องตรวจสอบประเภทหัวชาร์จของรถ EV ของคุณ ซึ่งมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต และประเทศที่จำหน่าย เพราะต่อให้คุณจะติดตั้ง EV Charger ที่มีคุณภาพมากแค่ไหน แต่ประเภทของปลั๊กไม่สามารถใช้ได้กับรถยนต์ของคุณ คุณก็ไม่สามารถชาร์จรถของคุณได้

โซล่าเซลล์ และ EV Charger ติดตั้งร่วมกันได้ไหม?

การติดตั้ง EV Charger ที่บ้านไม่ได้เพียงแค่เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า แต่ยังเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานที่สะอาดและลดการใช้เชื้อเพลิงทั้งหมดในรูปแบบที่ยั่งยืน.

โซล่าเซลล์ และ EV Charger ติดตั้งร่วมกันได้ไหม?

การติดตั้ง โซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง EV Charger สามารถติดตั้งร่วมกันได้ เป็นการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาด แล้วนำมาใช้ในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า      

การ ติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการ ติดโซล่าเซลล์บ้าน ซึ่งเป็นการเลือกใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าไปได้ในระยะยาว      

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ จะสามารถผลิตและจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องได้รับการออกแบบติดตั้งอย่างดีที่สุดจากวิศวกรผู้ชำนาญการด้านระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเลือกใช้ บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ มืออาชีพที่มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก็จะสามารถทำให้ระบบโซล่าเซลล์ ผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ คุ้มค่า และปลอดภัย พร้อมทั้งช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับโลกได้อย่างยั่งยืน

สนใจติดโซล่าเซลล์ บ้าน, ติดตั้งโซล่าเซลล์ โรงงาน

บทความน่าสนใจ

บริการหลังการขาย

Performance

Preventive Maintenance

DC-AC Check

Inverter-Monitoring

Solar Cleaning

บริการของเรา

ออกแบบและให้คำปรึกษา

การวางแผนติดตั้ง

ประสานงานทางกฎหมายและภาครัฐ

ดูแลหลังการขาย

เกี่ยวกับเรา

บริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์

จำหน่าย EV Charger

ติดตั้งและออกแบบด้วยวิศวกรไฟฟ้า

ทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์

พร้อมบริการหลังการขาย

© All rights reserved.

ขอใบเสนอราคา

เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ

Close Modal