ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์หรือพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 70% ต่อเดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของอุปกรณ์โซล่าเซลล์คือ แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ต่างๆ และขนาดการติดตั้ง รวมถึงการใช้ไฟฟ้าของผู้ติดตั้งเอง โดยหากติดตั้งกับบริษัทรับติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัทที่ดีมักมีผู้เชี่ยวชาญคอยประเมินขนาดการติดตั้งให้ก่อนเสมอ

สิ่งที่ต้องรู้อย่างหนึ่งก่อนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์คือ ระบบโซล่าเซลล์ มี 3 ระบบ คือ ระบบออนกริด (On-Grid) ระบบออฟกริด (Off-Grid) และระบบไฮบริด (Hybrid) ซึ่งทั้ง 3 ระบบนี้มีความแตกต่างกัน ทั้งอุปกรณ์ จุดประสงค์การใช้งาน และงบประมาณการติดตั้ง จึงต้องเลือกให้เหมาะสมเพื่อความคุ้มค่าต่อการติดตั้งมากที่สุด

โซล่าเซลล์ระบบออนกริด (On-Grid System)

โซล่าเซลล์ระบบออนกริด (On-Grid System)

โซล่าเซลล์ระบบออนกริด เป็นระบบที่ต้องขนานไฟร่วมกับการไฟฟ้า เป็นระบบที่นิยมสำหรับติดตั้งในปัจจุบัน ระบบนี้คิดง่ายๆ คือการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อลดค่าไฟในช่วงกลางวันเท่านั้น โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าและนำออกมาใช้ทันที ไม่สามารถเก็บไฟสำรองไว้ได้

สถานที่ติดตั้งที่เหมาะสม

บ้าน สำนักงาน โรงงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่ทั่วไปที่ใช้ไฟฟ้าตอนกลางวันมากๆ และต้องการลดค่าไฟฟ้า

ข้อดี

1. ระบบโซล่าเซลล์ออนกริดมีระยะคืนทุนเร็วหากติดตั้งตามการใช้งาน เพราะระบบออนกริดการติดตั้งโซล่าเซลล์ราคาค่อนข้างต่ำกว่าเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ
2. เนื่องจากระบบนี้ขนานไฟกับการไฟฟ้า จึงสามารถขายไฟให้กับการไฟฟ้าได้ (เฉพาะประเภท 1 บ้านอยู่อาศัยเท่านั้น)
3. ช่วงไม่ค่อยมีแดดโซล่าเซลล์ระบบออนกริดสามารถดึงไฟจากการไฟฟ้ามาใช้งานได้

ข้อเสีย

1. ต้องเตรียมเอกสารขออนุญาตยุ่งยากเพื่อขออนุญาตขนานไฟกับการไฟฟ้า
2. หากไฟฟ้าดับโซล่าเซลล์ออนกริดจะไม่สามารถใช้งานได้ เพราะเชื่อมระบบกับการไฟฟ้า

โซล่าเซลล์ระบบออฟกริด (Off-GridSystem)

โซล่าเซลล์ออฟกริดคือระบบที่ไม่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า จึงไม่ใช้ไฟจากการไฟฟ้าเลย มีเพียงไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่เท่านั้น

สถานที่ติดตั้งที่เหมาะสม

ติดโซล่าเซลล์ บ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไฟฟ้าเข้าไม่ถึง อาจรวมไปถึงกลางป่าเขาด้วย

ข้อดี

1. โซล่าเซลล์ออฟกริดเป็นระบบที่ไม่ต้องทำเรื่องขออนุญาตการไฟฟ้ายุ่งยาก เพราะไม่ได้เชื่อมระบบกับการไฟฟ้า
2. ติดตั้ง Solar Rooftop ระบบออฟกริดใช้ไฟฟ้าได้ทั้งกลางวัน กลางคืน และช่วงที่ไม่มีแดด เพราะมีแบตเตอรี่คอยเก็บไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์
3. ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้ารายเดือนให้กับการไฟฟ้า

ข้อเสีย

1. โซล่าเซลล์ระบบออฟกริดต้องลงทุนสูง เพราะนอกจากต้องติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้ใช้ได้ครอบคลุมไฟฟ้าทั้งบ้านแล้ว ต้องติดตั้งแบตเตอรี่ให้เพียงพออีกด้วย
2. งบอาจบานปลายและคืนทุนช้า เนื่องจากแบตเตอรี่ในปัจจุบันมีราคาสูงและแบตเตอรี่อายุการใช้งานสั้น
3. ในวันที่ไม่มีแดด และไม่มีไฟสำรองในแบตเตอรี่เพียงพอ จะทำให้ไฟฟ้าดับ และไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้

โซล่าเซลล์ระบบไฮบริด (Hybrid System)

โซล่าเซลล์ไฮบริดคือระบบโซล่าเซลล์ออนกริดผสมกับโซล่าเซลล์ออฟกริด  ซึ่งสามารถใช้ไฟจากโซล่าเซลล์ได้ในตอนกลางวัน  เมื่อโซล่าเซลล์ผลิตไฟได้มากกว่าการใช้งาน สามารถนำไฟเข้ามาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่แล้วนำไปใช้ในตอนกลางคืนได้ หากตอนกลางคืนไฟจากแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ ก็สามารถใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้ เรียกได้ว่าระบบนี้ครบครันในทุกแง่การใช้งาน

สถานที่ติดตั้งที่เหมาะสม สถานที่ทั่วไปที่ต้องการลดค่าไฟฟ้าหรือต้องการไฟฟ้าสำรอง เช่นพื้นที่ที่มีไฟฟ้าตกบ่อยครั้งหรือบ้านที่มีผู้ป่วยต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ตลอดเวลา เป็นต้น

ข้อดี

1. ระบบนี้สามารถใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ได้ทั้งในตอนกลางวันและในตอนกลางคืน โดยระยะเวลาการใช้งานขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่
2. ควบคุมการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ว่าต้องการใช้งานช่วงเวลาไหน เพื่อใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. มีไฟฟ้าใช้ในยามฉุกเฉินเช่น ไฟดับหรือไฟตก เป็นต้น

ข้อเสีย

1. ต้องทำเรื่องขออนุญาตการไฟฟ้าเนื่องจากต้องเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าเหมือนกับระบบโซล่าเซลล์ออนกริด
2. หากติดตั้งแบตเตอรี่ไม่สามารถขายไฟฟ้าที่เหลือคืนให้กับการไฟฟ้าได้
3. แบตเตอรี่มีราคาสูงในปัจจุบัน จึงอาจต้องใช้งบประมาณการติดตั้งมากขึ้น
4. ระบบค่อนข้างซับซ้อน เพราะเป็นระบบที่รวมกันระหว่าง ระบบออนกริดและออฟกริด

บริษัทรับติดตั้งโซล่าเซลล์, รับติดตั้งโซล่าเซลล์

สรุป

โซล่าเซลล์ระบบออนกริดเหมาะติดตั้งเพื่อลดค่าไฟฟ้าในบ้านทั่วไป ในขณะที่โซล่าเซลล์ระบบออฟกริดเหมาะติดตั้งในพื้นที่ห่างไกลไฟฟ้าเข้าไม่ถึงมากกว่า และโซล่าเซลล์ระบบไฮบริดเหมาะติดตั้งกับพื้นที่ที่ไฟตกบ่อย หรือต้องการไฟฟ้าสำรองช่วงไฟตกหรือไฟดับชั่วคราว

สนใจติดโซล่าเซลล์ บ้าน, ติดตั้งโซล่าเซลล์ โรงงาน

บทความน่าสนใจ

บริการหลังการขาย

Performance

Preventive Maintenance

DC-AC Check

Inverter-Monitoring

Solar Cleaning

บริการของเรา

ออกแบบและให้คำปรึกษา

การวางแผนติดตั้ง

ประสานงานทางกฎหมายและภาครัฐ

ดูแลหลังการขาย

เกี่ยวกับเรา

บริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์

จำหน่าย EV Charger

ติดตั้งและออกแบบด้วยวิศวกรไฟฟ้า

ทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์

พร้อมบริการหลังการขาย

© All rights reserved.

ขอใบเสนอราคา

เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ

Close Modal